Startsida

Förebyggande hälsokontroll i Stockholm

 

Syftet med förebyggande hälsokontroller är att på ett tidigt stadium upptäcka de riskfaktorer som påverkar hälsan negativt och som i förlängningen kan leda till utveckling av allvarliga sjukdomar. Genom att gå på hälsokontroll i god tid kan det sättas in rätt och passande åtgärder som kan motverka att risker utvecklas till något allvarligt. Detta kallas preventiva åtgärder. En tidig upptäckt av ett stort antal hälsotillstånd och sjukdomar kan rädda liv.

 

Är du bosatt i Stockholm kan det vara extra viktigt att gå på en undersökning, då storstadslivet kan vara väldigt stressigt. Här är framför allt mycket trafik, långa köer och högt tempo vilket är några av de faktorer som bidrar till den höga stressnivån. Stress har oftast negativa effekter på din hälsa och det är inte alltid säkert att du känner av några symtom. Därför är det en god idé att göra en hälsokontroll eller hälsoundersökning i Stockholm, om du är en av människorna i detta vimmel, för att förebygga eventuella sjukdomar eller åkommor.
 

Olika typer av förebyggande hälsokontroller

Hälsoprofil

De olika typer av förebyggande hälsokontroller i Stockholm innebär att man upprättar antingen en hälsoprofil eller en stressprofil. En hälsoprofil utgör en mycket bra metod för en person att få bättre insikt kring sina vanor och sin livsstil. När man under en hälsokontroll upprättar en hälsoprofil klargör man, med en genomgång av frågeformulär, samband mellan beteenden, den egna hälsan och allmäntillståndet. Frågeformuläret behandlar sociala, fysiska och psykiska faktorer. Hälsoprofilsbedömaren som skapar hälsoprofilen utför mätning av midjemått, vikt, längd och mäter blodtrycket. De bestämmer också viktgränser genom skelettmätning, beräkna BMI och utföra ett konditionstest. Med hjälp av en metod som kallas för Medvetande Kommunikation ges individen möjlighet till en personlig målsättning och får även råd och förslag till förändringar. Genom att göra en analys av nuläget kan man ta fram specialsydda åtgärdsprogram och hälsosatsningar, för att främja de så kallade friskfaktorerna som påverkar hälsan positivt. Man rekommenderar uppföljningar av hälsokontroller regelbundet, för att kunna observera en individs eller arbetsplats arbete med livsstilsförändringar.

Stressprofil

Verktyget stressprofil används i en hälsokontroll för att läsa av hur situationen är för ett företag och dess anställda. Man undersöker personers upplevelser av stress när det gäller ens livssituation, arbetssituation och fritid.

En stressprofil är till hjälp bland annat när man utreder frågor om rehabilitering och när man vill undvika risk för långtidssjukskrivningar. Dessa kan motverkas på så vis att man identifierar olika hälsoproblem och risker. Man tittar närmre på arbetssituationen och livsstilen för att kunna uppnå förändringar och fokusera på rätt saker.

Fakta och information

 

Gör din hälsokontroll hos oss!

Med våra mycket framstående och erfarna läkare erbjuder vi antingen en meningsfull företagshälsovård eller en privat hälsokontroll varav bådas syfte är att ge människor möjligheten att vara så friska som möjligt.

Öppettider

Vegatus välkomnar dig till deras trevliga lokaler i Stockholm.

  • 900 - 1500

Kontaktinformation

Mer om hälsokontroller

Screening


Vid screening (på svenska kallat sållningsundersökning) undersöks framförallt friska vårdtagare utan symptom för att man ska kunna ställa en diagnos på eventuella sjukdomar. Ju tidigare man hittar en sjukdom, desto större möjligheter finns det att förhindra att den överhuvudtaget bryter ut och man kan även få bättre behandlingsresultat.

I Sverige används screeningprogram eller undersökningar ofta för bröstcancer (mammografi) och livmoderhalscancer. Ju tidigare man upptäcker cancern desto lättare blir den att bota. Om cancern påträffas innan den orsakat metastaser (dottersvulster) går det i regel alltid att bota.

Screeningundersökningar i Sverige förekommer också för bland annat hörselproblem hos barn, instabilitet i höftlederna hos nyfödda samt ämnesomsättningssjukdomarna Fenylketonuri och Galaktosemi. Ett starkt argument för att använda screening som metod i förebyggande hälsokontroller är att det blir kostnadseffektivt att hantera och behandla sjukdomar i ett tidigt skede. Lidandet för en drabbad person minskar dessutom om behandling sätts in tidigt och sannolikheten för att resultatet av behandlingen blir positiv ökar ju tidigare behandlingen

sätts in.

Magnetkamera


Vid en undersökning med magnetkamera (MRT) kan bilder av nästan alla organ i kroppen tas. Kontrollen är helt smärtfri och det finns ingen risk för strålskador eftersom magnetkameran tar bilderna via radiovågor och magnetfält. Förutom att upptäcka sjukdomar, följa upp behandlingar och kartlägga skador kan en undersökning med magnetkamera ge mer information om t.ex. en operation har haft effekt. Den här typen av undersökning görs endast på specialkliniker, kräver specialutbildad personal och stora resurser.

Kontroll med magnetkamera används ofta vid undersökning av huvudet, för t.ex. stroke, hjärntumör och MS.

Fördelarna med den här typen av förebyggande hälsokontroll är dels att man undviker skadliga röntgenstrålar och det går lätt att särskilja mellan de olika vävnaderna i kroppen. Bilderna som tas har en hög upplösning och är i 3D format.

Enligt många spelar det inte så stor roll vare sig om hälsokontrollen utgörs av blodprover, frågeformulär eller röntgen. Oavsett vilken hälsoundersökning man gör så är de värdefulla och viktiga verktyg för en optimal vård.

 
Kontakta oss gärna!

Om man vill göra en förebyggande kontroll i Stockholm kan man välja mellan olika program, alltifrån grundläggande till mer omfattande beroende på vilket man tycker passar en bäst. Det finns olika grundpaket till olika pris men oberoende av vilken nivå man väljer ges en vetenskaplig uppföljning av resultaten. I alla paket ingår ett läkarsamtal med kostrådgivning och det ingår även BMI mätning och vid behov EKG, spirometri (undersökning av andningskapaciteten) samt syn och hörselundersökning. Inriktningen är på att hitta eventuella sjukdomar och olika riskfaktorer men även för att se hur den nuvarande hälsan ser ut.

Vill du veta mer om hälsokontroller eller har du några frågor så kontakta oss gärna här nedanför.

Kontaktinformation