Endokrinologi

Endokrinologi

 

En endokrinolog är specialist på att behandla sjukdomar som har med hormoner att göra som t.ex. sköldkörtelrubbningar och annat inom området endokrinologi. Hen kan också ge en ny och förutsättningslös bedömning av den sjukdom du har och av hur den behandlats. Detta är angeläget eftersom det råder en stor brist på kunniga endokrinologer. Vi tror att det finns ett stort antal patienter som har ett behov att diskutera sin sjukdom och hur den skall behandlas eftersom det kan vara svårt för vårdcentralerna att hinna med detta.

Den vanligaste formen av sjukdomar inom endokrinologi är de som drabbar sköldkörteln (thyreodea) är underfunktion eller hypothyreoidism. Uppskattningsvis har cirka 10% av kvinnor som är över 60 år gamla mer eller mindre tydliga symptom på sjukdomen. Det kan vara svårt att känna igen tecken på att man har endokrina problem då symptomen ofta kommer gradvis och kan vara mer eller mindre tydliga.

Vanliga tecken på hypertyreos är bland annat trög tankeverksamhet, depression, viktökning, förstoppning, torr hud och hårlossning samt oförmåga att tåla kyla, hes röst, oregelbundna menstruationer, låg fertilitet, muskelstelhet, smärta.

Det finns ett behov av en endokrinologi mottagning dit man kan vända sig för att få hjälp och behandling utan krav på remiss eller lång väntetid. Vegatus öppnar under hösten 2019 en möjlighet för dessa patienter att grundligt diskutera igenom sin sjukdom och dess behandling med en erfaren specialist i endokrinologi.

En endokrinologisk läkarkonsultation behöver ett första långt läkarsamtal med genomgång av sjukdomshistoria och tidigare medicinering och en läkarundersökning. Efter detta bestäms vilka blodprover som skall tas och du går in till vår sköterska för detta. Alternativt kan man också göra så att du tar blodproverna innan läkarbesöket. Då provsvaren har kommit följs de upp med ett nytt läkarbesök eller telefonsamtal, om det är lämpligare (tex det är långt att resa till endokrinologi mottagningen) för att du skall få ett slutgiltigt och sammanfattande besked på dina frågor.

Om du har en kronisk endokrinologisk sjukdom som t.ex. struma så behöver du en läkare som sköter kontrollen av din sjukdom. Normalt sker detta på din vårdcentral men man kan också göra det på Vegatus.

 
Kontakta oss gärna!

Om man vill göra en förebyggande hälsokontroll i Stockholm kan man välja mellan olika program, alltifrån grundläggande till mer omfattande beroende på vilket man tycker passar en bäst. Det finns olika grundpaket till olika pris men oberoende av vilken nivå man väljer ges en vetenskaplig uppföljning av resultaten. I alla paket ingår ett läkarsamtal med kostrådgivning och det ingår även BMI mätning och vid behov EKG, spirometri (undersökning av andningskapaciteten) samt syn och hörselundersökning. De förebyggande hälsokontrollerna är inriktade på att hitta eventuella sjukdomar och olika riskfaktorer men även för att se hur den nuvarande hälsan ser ut.

Vill du veta mer om hälsokontroller eller har du några frågor så kontakta oss gärna här nedanför.

Kontaktinformation